Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1704]' returned 304 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen op, en wederlegging van de zo genaamde Broeder-twist uit mis-verstand.

Match: Partial (No exact match found)

Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd [...] volgens de H. Schriftuur, en de kerkel?ke overlevering.

Match: Partial (No exact match found)

A Form of Prayer with Thanksgiving To Almighty God

Match: Partial (No exact match found)

Bekentmakinge., de staeten des quartiers van Veluwen ...

Match: Partial (No exact match found)

Bekentmakinge., de staeten des quartiers van Veluwen ...

Match: Partial (No exact match found)

Bekentmakinge., de staeten des quartiers van Veluwen ...

Match: Partial (No exact match found)

Beklag-brief van de E. P. Quesnel, aen pater De la Chaise, jesuit, biegt-heer des konings van Vrankryk.

Match: Partial (No exact match found)

Bemerkingen over het decreet der roomsche inquisitie tegen den aartsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Blaes met boonen of Ydel geschal der jesuiten wegens een brief geschreven aen den groot hertog van Toscanen.

Match: Partial (No exact match found)

Bloedige batalie by Hochsted.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief aan de burgers van N?megen betreffende de kritiek op de auteur als stedel?k muntmeester].

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer Fredericus van Leenhof [...] over sijn uytgegeven boekje genaamt de Hemel op aarden.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief aan het stadsbestuur van N?megen betreffende de kritiek op de auteur als stedelijk muntmeester.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief aan het stadsbestuur van N?megen betreffende de kritiek op de auteur als stedel?k muntmeester].

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Brief, aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Brief door den aertsbisschop van Sebaste geschreven aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de graefschap Zutphen aen het Quartier van Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhof [...] wegens de Redenkundige aanmerkingen, en de opheldering van sijnen Hemel op aarde.

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhof [...] wegens de Rekenkundige aanmerkingen, en de opheldering van sijnen Hemel op aarde.

Match: Partial (No exact match found)

Briev aan den heer Fredericus van Leenhov, ofte eenige aanmerkingen, wegens zijne boeken genaamd Den hemel op aarde, en den zelven opgehelderd.

Match: Partial (No exact match found)

Copia.

Match: Partial (No exact match found)

Copia Au die Röm. Kayserl. Majestät

Match: Partial (No exact match found)

Copia., Hage den 20. decemb. 1700

Match: Partial (No exact match found)

Copye van twee brieven

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van de koning van Spanjen aan de Spanjaarden

Match: Partial (No exact match found)

Den Coninck in synen Raede

Match: Partial (No exact match found)

Den handel der donatisten verbeeld, door den handel der jesuiten, omtrent de Hollandse cleregie.

Match: Partial (No exact match found)

Den hemel op aarden opgeheldert van de nevelen van misverstand, en vooroordeelen.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe hemelen en nieuwe aarde, ofte De zaalige verwagtinge van Gods kinderen, verklaard en toegepast ... over 2 Petr. 3 vers 13

Match: Partial (No exact match found)