Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1742]' returned 206 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de handhavers der vreede, tegens den algemeenen tromslager des oorlogs

Match: Partial (No exact match found)

Aan de koninginne van Hongaryen

Match: Partial (No exact match found)

Aan den dichter, onder de zinspreuk Pro patria &libertate

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vergulder der lauwren van den hedendaagschen Leonidas

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten [...]. Aan de Groot-Brittannische natie.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over den tegenwoordigen toestand van zaken in Europa.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne Groot-Brittannische majesteit.

Match: Partial (No exact match found)

Aen den ... heere ... Willem van Haren, grietman op het Bildt: ...

Match: Partial (No exact match found)

Aen den leeu, bezigh met zich te wapenen

Match: Partial (No exact match found)

A la Haye le 2 juin 1742

Match: Partial (No exact match found)

An important secret come to light

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aen Leonidas.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort |op de voorgestelde memorie van den heer ambassadeur van Vrankryk

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Britannicus, over de volstrekte noodzaeklykheit [...] om [...] het huis van Oostenryk by te staen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Brittanicus, over de volstrekte noodzaeklykheit [...] om [...] het huis van Oostenryk by te staen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heeren Staaten van Vriesland aan haar hoog mogende

Match: Partial (No exact match found)

Catalogus van nieuwe boeken.

Match: Partial (No exact match found)

Copie missive |van de heeren Staaten van Vriesland rec: 10. aug. 1737

Match: Partial (No exact match found)

Deductie van de graafschap Zutphen overgegeeven op den landdag

Match: Partial (No exact match found)

De grootmoedigheid der Venetiaenen. Of, Mislukte ontwerpen van Louis de XII. [...] op Italie.

Match: Partial (No exact match found)

Delicta majorum inmeritus lues, Romane, donec templa refeceris ædesque labentis Deorum etc

Match: Partial (No exact match found)

De poe

Match: Partial (No exact match found)

De vier uitmuntende gedigten, benevens de Polybius.

Match: Partial (No exact match found)

Die rein van wandel is, en zuiver van geweeten, Die heeft geen Helm gebrek, geen Schild, geen blinkend Zwaard ...

Match: Partial (No exact match found)

Dissertation d'un republicain

Match: Partial (No exact match found)

Dissertation d'un republicain

Match: Partial (No exact match found)

Dissertation d'un republicain

Match: Partial (No exact match found)

Dissertation d'un republicain

Match: Partial (No exact match found)

Dit weynige zy tot antwoord van W:F: op de Keer-weer en weerkeergalm

Match: Partial (No exact match found)

Dit weynige zy tot Antwoord Van W.F. op de Keerweer en Weerkeergalm ...

Match: Partial (No exact match found)

Drie gedichten tot lof van [...] Willem van Haren; grietman op het Bildt

Match: Partial (No exact match found)

Drie geheime staatkundige reflectien

Match: Partial (No exact match found)