Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1748]' returned 467 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle welmeenende Nederlanderen, en beminnaars der vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waarde meede-burgers van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande de ontslagene regenten der stadt Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak in de eerste byeenkomste der gedeputeerden van de schuttery der stadt Leiden in de Schutters doelen.

Match: Partial (No exact match found)

Actum per campanam, den w7 Junii 1748

Match: Partial (No exact match found)

Ad celsissimum et serenissimum Gulielmum Carolum Henricum Frisonem [...] cum ei filius primus nasceretur.

Match: Partial (No exact match found)

Advertentie. De Sociteit in 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Aen de edele groot moogende heeren Staeten van Holland en West-Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

A letter from a Gentleman in London to his Friend in the Country

Match: Partial (No exact match found)

Algemeen plan van evenreedig hoofd en familie geld, over de provintie van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Algemeen plan van evenreedig hoofd en familie geld, over de provintie van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams burger-recht. Dat is: Een korte beschryvinge van veele privilegien en handvesten.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams burger-recht. Dat is Een korte vertooninge van veele [...] privilegien en handt-vesten.

Match: Partial (No exact match found)

Anagramma opgeslooten en ontdekt in vergalden hoogmoet.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op het contraprotest van vele Rotterdamse burgeren tegen het protest van Laurens vander Meer, Johannes de Haan.

Match: Partial (No exact match found)

Batavische hartsgedachten, over den jaare MDCCXLVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Berigt, |van het gepasseerde in Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Blyde dank-erkentenis aan Jehova over de geboorte en doopheffing van [...] Wilhem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Boere praetje, tusschen Kees en Gys, over de omstandigheeden van deze tyd

Match: Partial (No exact match found)

Boere praetje, tusschen Kees en Gys, over de omstandigheeden van deze tyd

Match: Partial (No exact match found)

Breydel voor heerschende muytzucht.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief over de onlusten in Groningen van 13-15 mei 1748

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een regtgea

Match: Partial (No exact match found)

Burger-lied

Match: Partial (No exact match found)

Burger-lied

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlyke |billike voorstel

Match: Partial (No exact match found)

Carmen ad Europae pacificatorem [...] Gulielmum IV. [...] scriptum occasione orationis a viro celeb. L.C. Valckenaer.

Match: Partial (No exact match found)

Consept |der burgeren van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Considerations on the definitive treaty, signed at Aix la Chapelle, October 7/18, 1748

Match: Partial (No exact match found)

Copia. Van de articulen van het Oldambt ...

Match: Partial (No exact match found)

De doelende Doelist

Match: Partial (No exact match found)

De groote gilde der financiers

Match: Partial (No exact match found)

De groote gilde der heedendaagsche financiers

Match: Partial (No exact match found)

De grove misslag, het ongelukkig sterf-geval en de groote graf-tombe

Match: Partial (No exact match found)

De hervormde klagende, nu juichende maagd van Holland.

Match: Partial (No exact match found)