Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1783]' returned 424 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de edele en agtbare heeren van de gezwoore gemeente der stad Arnhem

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van [...] kapitein J.H. Prins van Lockhorst.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de manhafte schutterij der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Post van der Neder-Rhyn. Byzonder over n˚. 122

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leydens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland, wat is een stadhouder, of een graaf?

Match: Partial (No exact match found)

Aan Pierre Gosse junior. Haagsche courantier. Op zyn ed. blokkeering

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk van Neederland. Over de regeering van Neederland

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak over het recht der electien, enz. aan de burgery van Alkmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van het volk van Nederland aan prins Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zutphens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid, Wilem[!] den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Adres.

Match: Partial (No exact match found)

Advys van jonkheer J.H. van Zuylen van Nyveld omtrent de jagt op de Veluwe en de missive van zyn hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

Afbeelding van den roervink der Lutersche Kerk, in ś Hage

Match: Partial (No exact match found)

Anno 1783

Match: Partial (No exact match found)

Avanturen van de kleine Scipio; of Historie van de bereisde kat. Een zinnebeeldige en vermakelyke geschiedenis.

Match: Partial (No exact match found)

Avis respectueux et desintéressé a Guillaume V [...] sur le parti à prendre, dans l'état actuel de la République.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den vreede des jaars 1783.

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Beredeneerde aanmerkingen over den tegenwoordigen toestand van land en luchtgesteldheid ...

Match: Partial (No exact match found)

Bloemkrans, gevlogten om het hoofd van [...] Petrus Hofstede, oprechte voorstander van het dierbaer Oranje huis.

Match: Partial (No exact match found)

Boertege |samenspraeken en mengel-dichten, in het wonderjaar 1783.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan de burgers en inwoners der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schryver van De post van den Neder-Rhyn

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Utrechts burger aan zyn vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Elias aan neef Joel [...] gevonden voor't huys van do. de H... te L....

Match: Partial (No exact match found)

Brief van N.P.....s aan neef W.N.P.....s tot Maestricht

Match: Partial (No exact match found)

Bylagen, behorende tot Het derde en vierde iets voor Utrechts burgeren

Match: Partial (No exact match found)

Byschriften, |op de afbeelding van Louis: hertog van Brunswyk-Wolfenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Byvoegzelen tot den eersten en tweeden druk van De vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Catalogue raisonnée d'une collection de tableaux peints par les plus fameux artistes de ce pais. No 2.

Match: Partial (No exact match found)

Catalogus van schilderyen

Match: Partial (No exact match found)

Circulaire briev van P. Gosse, Junior en Zoon

Match: Partial (No exact match found)

Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan [...] Willem den Vyfden, onderdrukten stadhouder, der Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Consept request.

Match: Partial (No exact match found)