Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 72 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmoediging aan myne medevaderlanders.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van den schryver der Leydsche stedemaegd.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer uit Vianen aan de vaderlandsche societeit, inhoudende een echt verhaal van het geen om en by Utrecht is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Copia, der teekenaars, op het dank-adres. Te Amsterdam anno 1787

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir van mr. J. Cornets de Groot: houdende de redenen van zyn vertrek [...] uit de stad Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

De heerschzucht van het huis van Oranje: gestaafd door de geschiedenis.

Match: Partial (No exact match found)

De stadhouder aan den raad en het volk, in een aanspraak

Match: Partial (No exact match found)

De vrye maagd van Nederland klaagende dog teffens triumpheerende.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige brieven van de [...] baronesse douariere Van der Capellen, geb. baronnesse Taats van Amerongen

Match: Partial (No exact match found)

Eigenhandige brief aan eene vriendinne van de nagelaate weduwe van den heere jonkheere Alexander Philip baron van de Capellen

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit twee missiven van Middelburg

Match: Partial (No exact match found)

Le despotisme de la maison d'Orange, prouvé par l'histoire.

Match: Partial (No exact match found)

Myne vrye gedagten en overdenkingen, by het einde des rampvollen jaars 1786. Opgedragen aan [...] Willem den Vyfden

Match: Partial (No exact match found)

Nadere tyding uit Utrecht, den 11 mey, 1787

Match: Partial (No exact match found)

Tableau abrégé de ce qui se passe maintenant dans la République des Provinces Unïes.

Match: Partial (No exact match found)