Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1793]' returned 203 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de jacobynen

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel eerwaardigen heer, Zeno Bachiene.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Frankrijk. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op het werk van den heer Thomas Paine, getyteld Rechten van de mensch.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op het manifest der uitgeweekene Hollandsche patriotten

Match: Partial (No exact match found)

Belanglooze raadgeeving aan myne landgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

Belanglooze |raadgeving aan myne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer Van Berckel, oud pensionaris der stad Amsterdam, aan den geweezen koning van Frankryk.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Hollandsch Patriot; aan zyne vrienden in Duitschland

Match: Partial (No exact match found)

Bydraagen

Match: Partial (No exact match found)

By het afsterven van Isaak van Goudoever ... den 11 September MDCCXCIII

Match: Partial (No exact match found)

Dank-rede, over de wederinneeming der keurvorstelijke residentie-stad Mentz, door [...] den koning van Pruissen.

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging aan God voor Neerlands redding of Redevoering en gebed uitgesprooken in de Fransche kerk te Amsteldam [...] den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

De eenige |courant zonder naam, en zonder vervolg

Match: Partial (No exact match found)

De égaliteit

Match: Partial (No exact match found)

Den raak-al, of twaalv oogen

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Discours et prière, prononcés dans l'Eglise Wallone d'Amsterdam le 27 Mars 1793

Match: Partial (No exact match found)

Discours prononcé a la Convention nationale

Match: Partial (No exact match found)

Discours sur la délivrance de [...] Maestricht.

Match: Partial (No exact match found)

Dumouriez, aan het volk van Holland. Over het heil in de gevolgen hunner bedestonden

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw lied. Op den ouwerwetsen trant voor alle braave vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

Een woord op zijn tijd, bij gelegenheid van den aanstaanden bededag.

Match: Partial (No exact match found)

Essai sur l'armée Hollandoise

Match: Partial (No exact match found)

Geertruidenberg belegerd, ingenoomen en weder verlost [...] gevierd in eene plegtige leerreden, op den algemeenen dankdag.

Match: Partial (No exact match found)

God, Oranje en 't gunstvolk.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het Geleide van de Koninginne Maria Antoinetta na de Gerechtsplaats

Match: Partial (No exact match found)

Jan en Meeuwis, kluchtspel [...]. Onlangs vertoond op Monsters heerlykheid

Match: Partial (No exact match found)

Krygslied |der Bataven

Match: Partial (No exact match found)

La Convention nationale de France aux Bataves

Match: Partial (No exact match found)