Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1795]' returned 339 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

1795. Politiek belang-boek voor dit provisioneel tydperk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burger-representanten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgery van Haarlem

Match: Partial (No exact match found)

Aan de provisioneele municipaliteit der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Representanten van het Volk van Amsterdam ..

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrije jooden

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne stadgenoten, over het waare doel der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne ongelukkige en mislyde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne vryheid, gelykheid, en broederschap beminnende Amstellaaren, by de staatsomwenteling van 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Aan onze medeburgers, vergaderende in wyk 52.

Match: Partial (No exact match found)