Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1796]' returned 169 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de burgers representanten van het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Friesland!

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland. MDCCXCVI.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak door den burger Noël [...]. Gedaan ter gelegenheid van het feest der overwinningen.

Match: Partial (No exact match found)

Addres van den burger Jan Pietersse, wegens het logement van Amsterdam, in Den Hage

Match: Partial (No exact match found)

Advies van J.G.H. Haan

Match: Partial (No exact match found)

Adviezen van de burgers J. Pontoi en D. Bleecker, over de wisselbank

Match: Partial (No exact match found)

Advis van mr. Joh. Valckenaer, in de zake van mr. L.P. van de Spiegel

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het gebruik van mantel en bef bij de openbaare godsdienst-oeffeningen der hervormden in Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Berigt betrekkelijk eene memorie van den predikant Joh: Wilh: Bussingh.

Match: Partial (No exact match found)

Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het Provinciaal Bestuur van Holland gearresteerd.

Match: Partial (No exact match found)

Betoogschrift in de zaak van Andries Jansen, ten voorbeeld voor de Nederlandsche natie.

Match: Partial (No exact match found)

Billet. Ingevolge en ter voldoeninge aan de publicatie ...

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den wel eerw. [...] heere Ewaldus Kist [...]. Betreklijk zijne [...] aanmerkingen tegen [...] Floh.

Match: Partial (No exact match found)

Concept-memorie van deductie.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger A. Callenburgh Baartmans, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Harmanus Boerrigter, over [...] de stedelijke volksstem

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger H. Ogelwight, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Isaäc Alting, omtrent [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger Jan Boomhuys, aangaande [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en advies van den burger J. Heemskerk, omtrent [...] de stem der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Consideratiën en declaratoir van den burger Dirk van Bergen, in de zaak der Amsterdamsche volksstem

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie van den burger Pontoi, aan den raad der gemeente

Match: Partial (No exact match found)

'De Fransche catechismus, of Beginselen van republikeinsche zedekunde; in vaersen gevolgd,'

Match: Partial (No exact match found)