Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816, Place: Amsterdam]' returned 91 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Beweegredenen, die Johannes Weppelman hebben genoopt, om van den hervormden tot den roomsch-katholijken godsdienst over te gaan

Match: Partial (No exact match found)

Conjugii regii natalis quintus et vicesimus, domui Augustae non magis quam universae Belgarum genti auspicatissimus

Match: Partial (No exact match found)

De echt, door de goden gesloten en gevierd

Match: Partial (No exact match found)

De onfeilbaarheid der Roomsche Kerk, (als hoofdgeschil tusschen roomsch en onroomsch), onbevooroordeeld onderzocht, en waar bevonden

Match: Partial (No exact match found)

Des grooten tooneelspelers Napoleon Buonaparte, afscheidsrede aan de Duitschers, na den veldslag bij La Belle Alliance

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een' student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen, geschetst door een student bij de hervormden, die eerstdaags predikant staat te worden

Match: Partial (No exact match found)

De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk geschetst

Match: Partial (No exact match found)

De vruchteloosheid der aanvallen op de leer der Roomsch-Katholijke Kerk aangetoond

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmatig antwoord aan mijnen vriend K. op deszelfs vrage: 'Waarom hebt gij Weppelman niet meer ten toon gesteld?'

Match: Partial (No exact match found)

Een protestant aan zijne medeprotestanten

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, bij de eerste verjaring van de overwinning bij Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, op den geboortedag des konings

Match: Partial (No exact match found)

Gulielmo Frederico Georgio Ludovico, amori Belgarumque spei, feliciter! XIV Kal. sept. MDCCCXVI

Match: Partial (No exact match found)

Het zeer belangrijk manifest van Alexander den gezegenden, keizer aller Russen, wegens den banneling Napoleon Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)

Het zeer belangrijk Manifest, van Alexander den Gezegenden, Keizer aller Russen, wegens den banneling Napoleon Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)