Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816, Place: Groningen]' returned 16 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den heer Brachthuizen, op den 11 Mei 1816, te Groningen, uitgesproken in een muzijkaal gezelschap

Match: Partial (No exact match found)

Elegia in festum seculare alterum Academiae Groninganae

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang bij de eerste verjaring der overwinning van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Hare Keizerlijke Hoogheid, mevrouwe de grootvorstinne Anna Paulowna van Rusland, bij hoogstderzelver komst in de Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten, C. S. C. van der Muelen en Ph. H. Themmen

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over den eed, vooral met opzigt tot de aanstaande wetgeving

Match: Partial (No exact match found)