Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1820]' returned 118 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan ouders en voogden

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de Joden

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk Israëls, ter opwekkinge van een belangnemend onderzoek

Match: Partial (No exact match found)

Advijs over de voorgeslagene wetten, aangaande de tienjarige begrooting der uitgaven en inkomsten van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroete aan Vlaardings stuurlieden en hunne bootsgezellen, bij het uitzeilen der haringvloot, op Buisjesdag, den 15den junij 1820

Match: Partial (No exact match found)

Antikritiek op de recensiën van dr. Schotsmans Eerzuil, ter nagedachtenis van de nationale synode van Dordrecht

Match: Partial (No exact match found)

Bij den dood van den hoogleeraar E.A. Borger, overleden te Leyden den 12 october 1820

Match: Partial (No exact match found)

Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en voormaligen beminden leermeester den hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist

Match: Partial (No exact match found)