Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826, Place: Amsterdam]' returned 29 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

A review of the English performances, which have taken place in Amsterdam, from the first to the twelveth inclusive

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijke tijding eener godsdienstige opwekking in eenige gemeenten van de Gereformeerde Kerk in het noorden van Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J. Konijnenburg betreffende de recensiën zijner overzetting van de gewijde schriften des Nieuwen Verbonds

Match: Partial (No exact match found)

De geest der talmudische leer, of Toelichting tot den roman Levi en Sara

Match: Partial (No exact match found)

Des Christens wettelijke strijd, of De ware belanden der Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Elia bij de weduwvrouwe van Zarphath

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, ter gelegenheid der inwijding van de herbouwde Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Groningen's rouwklagt : van het jaar 1826

Match: Partial (No exact match found)

Het gevaar van verharding by een volk

Match: Partial (No exact match found)

Het oude licht en het nieuwe licht in den godsdienst, met elkander vergeleken in eene briefwisseling tusschen vrienden uit den beschaafden stand

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter inwijding der herbouwde Lutherse Nieuwe Kerk, op den 18den september 1826

Match: Partial (No exact match found)

Lijkplegtigheid van den beroemden Franschen tooneelspeler Talma, te Parijs, 21 October 1826

Match: Partial (No exact match found)