Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1827]' returned 103 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan mijne landgenooten, bij de verjaring van den slag bij Waterloo, in 1827

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan alle mijne hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van de Christelijke Hervormde Gemeente te Amsterdam, op zondag den 16den september 1827, als prediker aan de Doorluchtige School aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche gemeente op Zondag den 28 October 1827

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het ontwerp van wet, over de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek waargenomen zijn

Match: Partial (No exact match found)