Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Neerlands krijgslieden, in november 1830

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten, (bij hun vertrek naar het leger)

Match: Partial (No exact match found)

By het plegtig herdenken van onzen akademietyd

Match: Partial (No exact match found)

De strijd der oproerige Brabanders tegen Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De vragende Noord-Nederlander en deszelfs uitboezeming

Match: Partial (No exact match found)

De vrolijke kruisdrager

Match: Partial (No exact match found)

Een kort krijgslied, om door Groningens uittrekkende schutters gezongen te kunnen worden

Match: Partial (No exact match found)

Een kort krijgslied voor Groningens uittrekkende studenten

Match: Partial (No exact match found)

Een paar dichtregelen tot aanmoediging der Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, uitgesproken op den eersten Julij 1830 in de Nieuwe Kerk te Groningen ...

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, uitgesproken op den eersten Julij 1830 in de Nieuwe Kerk te Groningen ...

Match: Partial (No exact match found)

Krijgslied voor Groningens vrijwillig uittrekkende studenten

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende Groningsche studenten

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende Groningsche studenten

Match: Partial (No exact match found)