Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch, Place: Leiden]' returned 23 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan mijn vaderland en deszelfs dappere zonen

Match: Partial (No exact match found)

De joodsche natie ten tijde der opbouwing van Jeruzalem, een beeld voor ons Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Een woord in het belang van Europa, bij het voorstel der scheiding tusschen Belgie en Holland

Match: Partial (No exact match found)

Godsdienstige gronden tegen angstige vrees, in den tegenwoordigen nood des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen

Match: Partial (No exact match found)

Het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen, opgehelderd door eenige aanteekeningen

Match: Partial (No exact match found)

Jagerslied, voor de studenten der Leydsche Hoogeschool

Match: Partial (No exact match found)

Jagerslied voor mijne Leydsche medestudenten

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede op het derde eeuwgetijde van de overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis, uitgesproken den 27sten junij 1830

Match: Partial (No exact match found)

Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België, 31 december

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering en gebed, ter gelegenheid van 's Konings verjaardag, op den 24. Augustus 1830

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij het vertrek der heeren studenten van Leydens Hoogeschool als vrijwillige jagers, naar de Hollandsche grenzen, in slagtmaand 1830

Match: Partial (No exact match found)

Vaarwel der vaderlandsche studenten, als vrijwillige jagers uittrekkende

Match: Partial (No exact match found)