Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1838]' returned 75 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den Eersten, Koning der Nederlanden, op den 24sten Augustus, 1838

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Edelmogende Heeren Staten-Generaal, Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede over I Korinthe 13 vs. 13

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aangaande Engeltje van der Vlies, woonachtig te Pijnacker

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bidstond, naar aanleiding van psalm LXVI: 20a; uitgesproken op 's koningsverjaardag, 24 aug. 1838,

Match: Partial (No exact match found)

De aartsbisschop van Keulen en de Pruissische regering

Match: Partial (No exact match found)

De doodstraf, uit een godsdienstig oogpunt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De dure verpligting van leeraar en gemeente, naar aanleiding van Joann. V:30-35

Match: Partial (No exact match found)

De tweede december 1813 herdacht

Match: Partial (No exact match found)