Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1840]' returned 134 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

1840 et la Hollande

Match: Partial (No exact match found)

Aan de nagedachtenis van H. Polman Azn.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Aan Koning Willem den I, bij hoogstdeszelfs afstand van den troon

Match: Partial (No exact match found)

Aan Koning Willem den Tweeden bij Hoogsdeszelfs komst in Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan al mijne Hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwing in verband met het stelsel van belasting in ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte wederlegging van het Kort antwoord des Heeren J.D. Zocher

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk gesprek tusschen een pastoor en zijn oppasser

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk gesprek tusschen een pastoor en zijn oppasser

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk gesprek tusschen een pastoor en zijn oppasser

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen omtrent de broodzetting

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840

Match: Partial (No exact match found)

Bloemen op het graf van J. H. van der Palm, gestrooid door C. van Epen

Match: Partial (No exact match found)

Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene koopmansbeurs voor de stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een lid der Staten-Generaal over art. 60 en 128 der Grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Briefwisseling tusschen twee pastoors

Match: Partial (No exact match found)

De afstand der Nederlandsche kroon, of godsdienstige toespraak naar 1 Koningen II, 1-4

Match: Partial (No exact match found)

De koning heerscht niet meer! de koning heerscht!

Match: Partial (No exact match found)

Den Koning hulde!

Match: Partial (No exact match found)

De ondergeteekenden, opmerkzaam geworden op den bovenmatig opgevoerden huurprijs, ...

Match: Partial (No exact match found)

Des dichters heilbede aan de eersteling van ... den Erfprins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

De splitsing van Holland

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid van onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

De ware en valsche verdraagzaamheid of Eli, Gallio En Paulus

Match: Partial (No exact match found)

De wijsheid die van boven is, voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede, over Jacobus III: 17,18

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij de dood van den hoogleeraar J. H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Een drietal bedenkingen van Mr. G. Groen van Prinsterer beantwoord

Match: Partial (No exact match found)

Eene overtuigende opwekking, om in de schuld voor God en tot ware broederlijke vereeniging met elkanderen te komen

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over het lager onderwijs, in eenen brief aan den heer Mr. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan mijne mede-ambtenaren in Vriesland, ter opwekking van den geest van getrouwe pligtsbetrachting, die hun eigen is

Match: Partial (No exact match found)

Ein Wort zur Zeit der Arbeiter [ist] Koalitionen

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij gelegenheid der plegtige inhuldiging van ... Willem II, ...

Match: Partial (No exact match found)