Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849, Place: Hague]' returned 62 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle protestantsche Christenen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan H.M. de Koninginne-weduwe

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het verslag van den raad der tijdelijke ministers aan Z.M. den Koning, van 16 November 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen en opmerkingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit Koning Willem de Derde, na zijne plegtige inhuldiging te Amsterdam, 12 Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Allégorie sur l'inauguration de ... Guillaume III...

Match: Partial (No exact match found)

Balie

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings begrafenis, den 4den April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van Mr. J. Bakker Korff, aan eenen vriend te 's Gravenhage over de brieven van Mr. S. P. Lipman aan Mr. G. Groen van Prinsterer

Match: Partial (No exact match found)

Condoléance et félicitation

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie

Match: Partial (No exact match found)

De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806

Match: Partial (No exact match found)

De grondwets-herziening en ons belastingstelsel

Match: Partial (No exact match found)

De kieswetten van Belgie, Pruissen en Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche Staats-Courant

Match: Partial (No exact match found)

De openbaarheid

Match: Partial (No exact match found)

De openbaring van de handelingen der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

De organieke instelling van de orde der Jezuiten

Match: Partial (No exact match found)

De Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de Gemeentewet

Match: Partial (No exact match found)

De roeping des kunstenaars in onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

De staats-financiën

Match: Partial (No exact match found)

Een blik in het leven van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt

Match: Partial (No exact match found)

Het behoud der provinciale geregtshoven en bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Het Zondagsblad en de schilderijen van Koning Willem Twee

Match: Partial (No exact match found)

Hommage à la memoire de Guillaume II ...

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kroondomeinen

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Inhuldigings-zang voor koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke rede ter gedachtenis van Zijne Majesteit Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, overleden den 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Lauwren en cypressen gestrengeld om het beeld van Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Le mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur émancipation en 1798 jusqu'à nos jours, par un électeur néerlandais

Match: Partial (No exact match found)

Lettres d'un Protestant hollandais à l'auteur du Mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Mijn antwoord op de critiek van mijn ambtgenoot

Match: Partial (No exact match found)

Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch of constitutioneel geregeerd worden?

Match: Partial (No exact match found)

Nadenken over- en behandeling van het 'Iets over koloniale aangelegenheden', van P. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij gelegenheid van de plegtige ter aarde bestelling van... Willem II...

Match: Partial (No exact match found)

Over de toekomstige regeling van het justitiewezen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Over grondeigendom en landverkoop op Java

Match: Partial (No exact match found)

Over het te kort van vijftien millioenen en de beraamde middelen tot dekking van hetzelfde

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte heerlijke regten

Match: Partial (No exact match found)

Ter herinnering bij den dood van den overgetelijken koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)

Woorden van koning Willem II aan zijn volk

Match: Partial (No exact match found)