Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (France) - Period documents]' returned 116 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan myne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Annotatien.

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoordt |op den brief vanden 25. ende 26. april

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door sijn extie. den heere grave Servient [...] inde vergaderingh vande [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door zijn excellentie den heere grave Servient [...]. Inde vergaderingh van de [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie of kort vertoog van Nederlants waar belang by dese Fransen oorlog

Match: Partial (No exact match found)

Copie autentyck van seeckeren brieff, geschreven by den heere grave Servient [...]. Aen de respective heeren Staten der Vereenighde Nederlantsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)