Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents]' returned 233 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen op de zeldzaame Memorie, van de ridder Yorke [...] den 10 nov: 1780. aan haar hoog moogende overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op een gepretendeerd antwoord van den heer Fagels brief.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan myne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een' Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkinge op het geschrift, genaemt Parlamentum pacificum.

Match: Partial (No exact match found)

Altemaal |of niet met al.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia voor de heer Adriaen Paeuw

Match: Partial (No exact match found)

Associatie of verbondt, van duysenden geteeckent

Match: Partial (No exact match found)

[Brief aan de Staten Generaal over de samenzwering tegen Willem III].

Match: Partial (No exact match found)

Brief vanden admirael Tromp aenden admirael Blaeck

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer te Utrecht, aan zynen vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aende hoogh-mogende H. Staten Generael, vande heeren admiralen De Ruyter, Tromp, en Meppel, waer uyt gesien kan werden hoe datter in den lesten slagh van 4 augusti 1666. met d'Engelsche gevochten is

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien over den twéden en derden brief van een koopman te R. wegens de questie belangende 't secours aan Grootbrittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien, over de teghenwoordighe vrede-handelinghe; tusschen Engelandt en Neerlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een missive by den heere Fagel [...] aen den heere marquis d'Albyville

Match: Partial (No exact match found)

De Britsche |baldadige trotsheid, beweezen en beteugeld.

Match: Partial (No exact match found)

De duyvelsche valscheyt van Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

De klaagende |zee-najaden of De zee-rovers gestraft

Match: Partial (No exact match found)

Den Brit en Batavier in rou, over het afsterven van [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Den Vlaamsen |Achitoffel vertoont onder den schijn en tijtel van Hollandsen raatsheer.

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

De zee is de Helena waerom de Enghelse den onrechtveerdighen oorloch de Vereenichde Nederlantse Provintien aendoen.

Match: Partial (No exact match found)

Discours noopende den tegenwoordigen tijdt

Match: Partial (No exact match found)

Engelands interest, ofte tegenwoordich waerachtigh belangh.

Match: Partial (No exact match found)

Extract, missive, uyt Delft, aen een vrient tot Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de brieven, op verscheyde tyden geschreven door den heer Stewart, aen een vriendt ende correspondent

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief geschreven uit 'sGravenhage den 27. october 1688

Match: Partial (No exact match found)