Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Place: Nijmegen]' returned 16 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aen de ed. mog. heeren Staten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen.

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpen particuliere onderrichtinghe vanden Admirante aen den edelen ende dapperen Willem Rodewitz.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir van mr. J. Cornets de Groot: houdende de redenen van zyn vertrek [...] uit de stad Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

De stadhouder aan den raad en het volk, in een aanspraak

Match: Partial (No exact match found)

Memorie voor den gesworen roeydrager der stadt Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Naukeurig en egt berigt, van al het voorgevallene tusschen Werner von Alvensleben [...] en Frans Jacob van de Wall

Match: Partial (No exact match found)

[Protest tegen het plakkaat der Staten Generaal van 10-05-1704, waarb? de daalders van N?megen worden 'gebillioneert'.

Match: Partial (No exact match found)