Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Bruxelles]' returned 127 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkinge te Brussel gedrukt

Match: Partial (No exact match found)

Aende afgewekene Provincien van Hollandt, Zeelandt, etc

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de kadastrale werkzaamheden, anders gezegd, de opmaking en berekening van het zuiver inkomen der belastbare gebouwde en ongebouwde eigendommen

Match: Partial (No exact match found)

Bickerse Beroerten, ofte Hollantschen Eclipsis, tegen den Helderen Dageraedt der Provintie van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de rabbinen der twee synagogen van Amsterdam, aen monsr. Jurieu.

Match: Partial (No exact match found)

Bulle van den paus Clemens XI aan de rooms catholyken van de Vereenigde Provincien

Match: Partial (No exact match found)

By den coninck

Match: Partial (No exact match found)

Carel by die Gratien Godts coninck van Castiliën, van Leon, van Arragon ...

Match: Partial (No exact match found)

Copie des briefs

Match: Partial (No exact match found)

Copye vande Requeste ghepresenteert aen de Hertoghinne van Parma, etc.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie jegens het intrecken van 't Fransche Leger in de Spaensche Nederlanden, tot Brussel gepubliceert

Match: Partial (No exact match found)

Den Coninck in synen Raede

Match: Partial (No exact match found)

De overstrooming

Match: Partial (No exact match found)

Engelse Tocht en weder-om-komst uyt West-Indien

Match: Partial (No exact match found)

Expresse tyding uit de armee. No. 2

Match: Partial (No exact match found)