Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague]' returned 3,349 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle protestantsche Christenen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Haagsche Ooijevaars

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Aan G. Graaf Schimmelpenninck, minister van staat, enz. over De vrijheid van onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, bij hoogstderzelver verjaringfeest op den 18 November 1824

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan H.M. de Koninginne-weduwe

Match: Partial (No exact match found)

Aan Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Louis Napoleon

Match: Partial (No exact match found)

Aanmaning tot gebruik van het Woord des Heeren in deszelf verlichtende natuur en uitwerking

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zyne doorl: hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst, door Lourens Janszoon Koster

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op den Brief van eenen goeden Fries aan den Heer V.D.H

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op den Brief, van eenen goeden Fries aan den heer V.D.H

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het Ontwerp van wet, tot vaststelling van een Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het verslag van den raad der tijdelijke ministers aan Z.M. den Koning, van 16 November 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over de burgerlyke volks vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over de successie van den hertog van Anjou.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over de successie van den hertog van Anjou.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het onbevoegd beoordeelen en bedillen van wetenschappelijke werken

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het onbevoegd beoordeelen en bedillen van wetenschappelijke werken

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over't plan van [...] lt. adm. C. Schryver, tot redres in de vervalle zeedienst en zeemagt der Republique.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne geloofsgenooten in de Nederlandsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de landing van Napoléon

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne lot- en landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak door den burger Noël [...]. Gedaan ter gelegenheid van het feest der overwinningen.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den president P.L. van de Kasteele, by't scheiden der laatste zitting van de eerste Nationale Vergadering

Match: Partial (No exact match found)

Aanstaande regeling van het lager onderwijs; wenken en overwegingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen en opmerkingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen van een staatsman betrekkelijk de opdragt der Souvereiniteit in 1813

Match: Partial (No exact match found)

Aan't vaderland zyn ze opgedragen!

Match: Partial (No exact match found)

Aan wie zal het, door den koning goedgekeurde, ontwerp van grondwet worden voorgelegd, aan de Staten-Generaal of aan de stemgerechtigde natie?

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne excellentie den minister van justitie, ad interim, mr. Dirk Donker Curtius

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit Koning Willem de Derde, na zijne plegtige inhuldiging te Amsterdam, 12 Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...] by hoogstdesselfs terugkomst in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne Groot-Brittannische majesteit.

Match: Partial (No exact match found)

Achttien junij

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Protestantsche Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Adres ingediend door de gereformeerden, in Overyssel en Gelderland

Match: Partial (No exact match found)

Adressen aan Zijne Majesteit den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente te 's- Gravenhage, aan de 2e Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Advertentie. De Sociteit in 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Advies van den Staatsraad, Lands-advocaat aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, over den eigendom van het Haarlemmermeer

Match: Partial (No exact match found)

Advies van J.G.H. Haan

Match: Partial (No exact match found)

Advijs van Gijsbert Karel, grave van Hogendorp op de tienjarige begrooting

Match: Partial (No exact match found)