Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de braeve burgerije der stad Amsteldam, bij het ontslag van mr. J.C. Hespe, uit zijne gevangenis.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de groote mogendheden, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hervormde Gemeente in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere mr. Jan Christiaan Hespe, in zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer W. G. B., de schrijver van 'Het gymnasium als stedelijke inrigting beoordeeld

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Roomsch-Katholijken dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland, bij de zware overstroming, het departement Gelderland overgekomen, in 't begin van den jare 1809

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leyden, op den twaalfden van loumaand

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over den oorsprong [...] der zeewormen. Die de schepen en paal-werken doorboren.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de uitschrijving van den algemeenen dank-, vast- en bededag, op den 13 januarij 1814

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de verjaring van den slag bij Waterloo, in 1827

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijn vaderland en deszelfs dappere zonen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland, in Maart 1848

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak bij de plegtige inwijding van de r.k. begraafplaats te Leyden, gehouden op den 19den November 1828

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op het boekske genaamd Groen, Novitius, Vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Academische lijk-reede, oover de doot van [...] Jacob Trigland.

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de commissie ter waarneming van de belangen der Leydsche Akademie burgers aan den Akademischen Senaat der Hooge School van Leyden

Match: Partial (No exact match found)