Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1649, Place: Hague, Subject: History (Great Britain and Ireland) - Period documents]' returned 12 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Antvvoorde op de Declaratie van't Parlement van Engelandt: in de welcke zijn vervat de motiven [...] van haer laetste procedueren.

Match: Partial (No exact match found)

Der onderdanen rouw, ofte Clachten, over de doodt van den Brittischen Josias, coninck Carolus.

Match: Partial (No exact match found)

Een memento ofte vermaninge, aen de over-gebleven lidtmaten, nu te West-minster sittende.

Match: Partial (No exact match found)

Een schoone waerschouwinge, om sich voor de Schotsche kerck-discipline te hoeden.

Match: Partial (No exact match found)

Korte onderrechtinge, raeckende de fondamentale regeringhe van Engelandt [...] by forme van missive.

Match: Partial (No exact match found)

Last ende naemen vande rechters over den koningh van Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Sijne coninghl. majest. van Engelandts laeste oratie. Gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)