Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1649, Place: Hague]' returned 26 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Antvvoorde op de Declaratie van't Parlement van Engelandt: in de welcke zijn vervat de motiven [...] van haer laetste procedueren.

Match: Partial (No exact match found)

Authentijcke Copye vyt Rouanen, Den 5. February 1649

Match: Partial (No exact match found)

Convenant ofte verbont, tusschen [...] Engelandt, Schotlandt, ende Yrlandt

Match: Partial (No exact match found)

De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden.

Match: Partial (No exact match found)

Der onderdanen rouw, ofte Clachten, over de doodt van den Brittischen Josias, coninck Carolus.

Match: Partial (No exact match found)

Een memento ofte vermaninge, aen de over-gebleven lidtmaten, nu te West-minster sittende.

Match: Partial (No exact match found)

Een schoone waerschouwinge, om sich voor de Schotsche kerck-discipline te hoeden.

Match: Partial (No exact match found)

Godt bewaere den koningh

Match: Partial (No exact match found)

Godt bewaere den koningh

Match: Partial (No exact match found)

Klachte van Henriette de Bourbon koninginne van Groot Brittanjen over de dood van [...] koning Karel haeren man.

Match: Partial (No exact match found)