Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1649]' returned 211 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afkomst, regeeringe, leven en sterven van alle de koningen van Schotlant.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams dam-praetje, van wat outs en wat nieuws en wat vreemts

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams tafel-praetje, van wat goets en wat quaets en wat noodichs

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams vuur-praetje, van 'teen ende 'tander datter nu om gaet

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op de Declaratie van't Parlement van Engelandt: in de welcke zijn vervat de motiven [...] van haer laetste procedueren.

Match: Partial (No exact match found)

Authentijcke Copye vyt Rouanen, Den 5. February 1649

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckingen aengaende de svccessie, ende het recht der oudstgeborene in het aenveerden van een erfrijck

Match: Partial (No exact match found)