Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1658]' returned 126 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Artyckelen, van de verkiesingh des [...] onverwinlicksten vorst en heer, heer Leopoldus, verkoosen roomsch keyser.

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinge eens vvonderlycken propheets in Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinge eens wonderlijcken propheets in Enghelandt

Match: Partial (No exact match found)

Copije, van den Brief vanden Lieuten. Admirael van Hollant ... Jacob Wassenaer, Gedateert te Koppenhavn den 17 Novemb

Match: Partial (No exact match found)

Copije van het memoriael, van de dooden en gequetsten, ... op den 8. November 1658

Match: Partial (No exact match found)

Copye Translaet, van seecker Sweedsen Brief, geschreven Aen den Koninck van Sweeden &c.

Match: Partial (No exact match found)

De Heeren ses-en-dartigh Raaden der stadt Amstelredamme

Match: Partial (No exact match found)

De waere en eygentlijcke woorden en gebeden van doctor Iohn Hewytt, op het schavot op den Tour-bergh

Match: Partial (No exact match found)

Eene seer schoone ansprake aenden keyser.

Match: Partial (No exact match found)

EErsame goede vrundt

Match: Partial (No exact match found)

Hollants lauwerier-krans, ter eeren vanden vvel-edelen en manhaftigen heer, de heer Jacob van Wassenaer.

Match: Partial (No exact match found)

Jootschen almanach, van 't iaer 5419, wesende anno 1658.

Match: Partial (No exact match found)