Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1666]' returned 218 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aende respective Provincien

Match: Partial (No exact match found)

ALsoo op Sondach laetstleden etc.

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijving der vertooningen op d'inhulding van den eed. gestrengen heer Nikolaas van Vlooswyk.

Match: Partial (No exact match found)

Brant van Londen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief Van de ... Luyt. Admirael Tromp, Uyt 's Landts Vloot in dato den 14 Junii 1666

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den ... admirael generael Michiel Ad: Ruyter. Geschreven in 't schip de seven Provincien, den 14 Iunij 1666. 's morgens

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den ... admirael generael Michiel Ad: Ruyter. Geschreven in 't schip de seven Provincien, den 14 Iunij 1666. tegen den avondt

Match: Partial (No exact match found)

Brief Van den ... Lieutenant-Admirael Tromp, Geschreven in 't Schip 't Wapen van Vtrecht, den 14 Junij 1666

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aende hoogh-mogende H. Staten Generael, vande heeren admiralen De Ruyter, Tromp, en Meppel, waer uyt gesien kan werden hoe datter in den lesten slagh van 4 augusti 1666. met d'Engelsche gevochten is

Match: Partial (No exact match found)

Briev van Sr. Hendrick Knyf. Geschreven op de Heldelder den 16 Junij 1666

Match: Partial (No exact match found)

Deductie vande regenten van Brouwershaven aan de heeren Staten van Zeeland

Match: Partial (No exact match found)

De gekneusde hoogmoed des heerschaps van de zee

Match: Partial (No exact match found)

Den gewaanden |joodsche Messias Sabatha Sebi ontdeckt

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten Hollandsen bootsgesel. Vertoond in een t'zamenspraak tusschen drie persoonen.

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten Hollandsen bootsgesel. Vertoond in een t'zamenspraak tusschen drie persoonen

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten Hollandsen bootsgesel vertoond in een t'zamenspraak tussen drie personen.

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten Hollandsen bootsgesel. Vertoond in een t'zamenspraak tussen drie persoonen.

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten Hollandsen bootsgesel. Vertoond in een t'zamenspraak tussen drie persoonen.

Match: Partial (No exact match found)

Den oprechten Hollandsen bootsgezel. Vertoont in een t'zamenspraak tussen drie persoonen.

Match: Partial (No exact match found)

Den Vlaamsen |Achitoffel vertoont onder den schijn en tijtel van Hollandsen raatsheer.

Match: Partial (No exact match found)

Den vryen |handel ter zee, voor de Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

De openbaringe van des coninks propheet van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

DE Staten Generael ...

Match: Partial (No exact match found)

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

Match: Partial (No exact match found)

De verhvysingh vanden Delfschen pelle-wever

Match: Partial (No exact match found)

De zeetriomf der Vrye Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

D'ondeckte waerheyt van DÉngelsche Inborst

Match: Partial (No exact match found)

Een oprechte Fransche prognosticatie, op't jaer ons Heeren 1666.

Match: Partial (No exact match found)

Het herstelde verkeer-bert, verbetert in een lanterluy-spel

Match: Partial (No exact match found)