Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1670]' returned 65 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Copia missive van Johan de With extraordinaris ambassadeur wegens haer hoogh mogende aen de konink van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

De heerlijckheyt van de waere kerck, ontdeckt, gelijck die was [...] in de primitive [...] tijden.

Match: Partial (No exact match found)

Den verresen Jan van Leyden en de Barent Knipperdollink, ofte Het gantsche leven en bedrijf van Jan de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

De waerheydt triumpherende over valscheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |vragen, voorgestelt aen D. Johannes de Labadie

Match: Partial (No exact match found)

Een klaren vvegh, geopent, voor de eenvoudighe van harten.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige op-weckinge, om te yveren voor't huys des Heeren.

Match: Partial (No exact match found)

Geluk en zegen aen ... Mr. Pieter de Groot, op zijn Ed. Pensionarisschap der Stad Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Heusche vermaaning, aan de ... juffr. Anna Maria van Schurman, om haar selven te kennen, en af te wijken van Jean De Labadie,

Match: Partial (No exact match found)

Korte overvveginge van het Synode van Dort.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlaeg der Turken, Onder 't beleit van ...

Match: Partial (No exact match found)

Oefening over de gelykenisse Matth. XIII, 24,-30; 36-43.

Match: Partial (No exact match found)

Op de veranderinge van 't quade en goede jaar 1547, en 1548

Match: Partial (No exact match found)

Sedige en sielroerende aenspraecke aen juffr. Anna Maria van Schuurman, om haer af te trecken van Jan de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Syngramma, of Zedige en ernstige bedenkingen over de staet der gereformeerde kerke.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van de afgoderye en superstitie.

Match: Partial (No exact match found)

Vierde apologie voor het Tractaet van de afgoderye en superstitie.

Match: Partial (No exact match found)

Waterkryghspraetje, tusschen verscheyde persoonen; of Derde missive aen een particulier vriend.

Match: Partial (No exact match found)

Water-kryg of een tweede missive, geschreven aen een particulier vriendt; over het sluyten van het water na de Haerlemmer-meer.

Match: Partial (No exact match found)

Water-kryg of missive, geschreven aen een particulier vriendt; over het sluyten van het water na de Haerlemmer-meeren.

Match: Partial (No exact match found)

Wel-gegronde bedenckingen, over het eynde des werelts, ofte den dagh des oordeels.

Match: Partial (No exact match found)

Zedig versoek aan de vvel-edele seer vermaarde juffrouw Anna Maria van Schurman, over seker boekje, genoemt Kentekenen van de wedergeboorte.

Match: Partial (No exact match found)