Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 157 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Adhortatie, ofte vermaan aan alle goede patriotten van't vaderlant.

Match: Partial (No exact match found)

Adhortatie, ofte vermaan aan alle goede patriotten van't vaderlant.

Match: Partial (No exact match found)

[Advies vanwege de zaak van Cornelis de Witt, gedateerd 15-08-1672

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek |aen de burgery van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ofte verantwoordingh van de heer commandeur Bassenn, geschreven aen haer edele mogende, rakende het overgaen der stadt Rhynbergh

Match: Partial (No exact match found)

Apologie wegen den advocaet Ægidius Mailliaert, aen [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secreete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van de heer raedt-pensionnaris Johan de Witt, noopende de secrete correspondentie-penningen

Match: Partial (No exact match found)

Beright, van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is.

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven door den luytenant colonel don Nicolas de Oliver Fullana, aen een vriendt, N,N

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van Cornelis de Witt van 15 mei 1672, vanaf de vloot in het Kanaal

Match: Partial (No exact match found)

Brief van d'heer capiteyn Bartholomæus Toutlemonde, geschreven aen mijn[!] huys-vrouw, rakende 't overgaen van Rhynberck

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van Michiel Adriaensz de Ruyter van 04-08-1672 aan de Staten van Holland tot rechtvaardiging van Cornelis de Witt

Match: Partial (No exact match found)

Brieven en advysen.

Match: Partial (No exact match found)

Dagh-register ofte pertinent verhael, vande belegeringe en overgeven vande stercke stadt Coevorden.

Match: Partial (No exact match found)

Debat op dry articulen, by seker geschrift vermelt

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhijnberk heeft toegedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhynberck heeft toe-gedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de sake sich tot Rhijnberck heeft toe-gedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)