Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673, Place: Amsterdam]' returned 102 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville, in de Raedt van State van sijn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville in de Raedt van State van syn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Artykelen door de Fransche geestelijckheyt voorgestelt, ...

Match: Partial (No exact match found)

Bodegraven en Swammerdam in brandt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Jan Fraser, Engels brantstichter, die op den 18. Februarij, 1673 tot Amsterdam levendigh gerabraakt is

Match: Partial (No exact match found)

Coeverden herwonnen; arte et marte

Match: Partial (No exact match found)

De belegeringe van Naerden

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven,

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Den aenslagh |op Munster ontdeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Derde deel van Engelandts apél en beroep aan en op de gemeente, tegen den koning en desselfs groote geheyme mannen.

Match: Partial (No exact match found)

De rechte weeg-schaal

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

De verovering van Bon, aan de blinde werelt

Match: Partial (No exact match found)

De wreetheyt |der Francen, gepleegt te Bodegrave en Swammerdam

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerde leeuw, het derde deel. Vervolgende de voornaemste geschiedenissen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerden leeuw, tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Een klaer vertoogh der raets-plegingen van het Hof van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe hemel en aerde.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck teecknen vande Franse vlucht uyt Vijtrecht

Match: Partial (No exact match found)

Goede trouwe van Hermannus Witz: verdedigt tegen [...] Petrus Allinga.

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)