Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1688]' returned 410 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen op een gepretendeerd antwoord van den heer Fagels brief.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje ...

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt in dato den 30 November 1688

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den 19 ende 21 december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den 24 december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den sesden ende sevenden december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkinge op het geschrift, genaemt Parlamentum pacificum.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op een geschrift, gedrukt met verlof. Genaamt Een nieuwe eed of test wegens de getrouwigheyd der Kerk van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Arlequin sur l'Hippograyphe a la croisade Lojoliste

Match: Partial (No exact match found)

Bewys redenen, |verthoonende door onfeylbare gronden, dat niet den aerdtkloot door den hemel loopt maer de sonne.

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Londen den 22 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den Prince George aen de Koning van Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Brief van pater la Chaise [...] aan vader Peters [...] behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis

Match: Partial (No exact match found)

Copie uyt een brief van Londen

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief geschreven uit Londen, dato den 3 December.

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief uit Londen den 14 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief uyt Londen, den 7/17 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een missive by den heere Fagel [...] aen den heere marquis d'Albyville

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een naarder brief uyt Rotterdam den 5. December 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copy van een brief geschreven uyt Antwerpen den 9 December

Match: Partial (No exact match found)

D. 6. R. 20 December Den heer ambassadeur Citters

Match: Partial (No exact match found)

Dag-verhaal |der belegering van Philipsburg

Match: Partial (No exact match found)

De actionisten voor en tegengesproken

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie.

Match: Partial (No exact match found)