Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787, Place: Rotterdam]' returned 23 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak aan de gemeente van Rotterdam, ter voorbereidinge tot het avond-gebed. Op den 23 september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een aristocraat. (of eigenwilligen)

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een dispoot, (of Eigenwilligen)

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een Laodicener, (of Onverschilligen)

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een Patriot

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een Prinsman

Match: Partial (No exact match found)

By het lyk van [...] Cornelis Govert Visscher [...] in den slag [...] te Jutphaes [...] gesneuveld.

Match: Partial (No exact match found)

De edelmoedigheid de hoofddeugd van eenen vorst. In vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Echte stukken betrekkelyk tot de onderhandeling toevertrouwd aan den heere grave van Goertz, staats-minister van [...] den koning van Pruissen. En aan den heere De Rayneval, staatsraad van zyne allerchristelykste majesteit

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van het geluk der Nederlandsche maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde.

Match: Partial (No exact match found)

Het patriottismus.

Match: Partial (No exact match found)

Mijne nabetrachting op den verbods of dank- vast- en beedendag.

Match: Partial (No exact match found)

Mijne voorbereiding tot den aenstaenden verbods of dank- vast- en beedendag.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch dichtstuk. Mitsgaders vier vaderlandsche liederen, en het exërceerent jongske.

Match: Partial (No exact match found)