Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787]' returned 357 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Amstels braave burgerij, op den 21sten april [...] 1787

Match: Partial (No exact match found)

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Catelynen van dezen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van de provincie van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over de burgerlyke volks vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen medeburger

Match: Partial (No exact match found)

Aanmoediging aan myne medevaderlanders.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de gemeente van Rotterdam, ter voorbereidinge tot het avond-gebed. Op den 23 september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de schuttery van Groningen over het nieuws ontworpen defensieplan voor die van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid. Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...] by hoogstdesselfs terugkomst in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Advis van burgemeester G.W. van Marle uitgebragt in de vergadering van den magistraat der stad Zwolle op den 23 january 1787

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van de backer aan 't Hof van Pharao

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een aristocraat

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een' aristocraat

Match: Partial (No exact match found)