Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1794]' returned 211 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle heerschzugtigen verdrukkers van hunne evenmenschen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole, te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan een' moordenaar

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne mede-studenten, bij den ontijdigen dood van onzen geliefden mede-broeder, Samuel van Schaak

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van berouw, voor de requestranten van den 14 october 1794

Match: Partial (No exact match found)

Aen |de Franschen, bij de overwinning op Mons

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op eenen naamloozen brief aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Authenticq bericht uit het leeger der Geallieerden aan de Sambre

Match: Partial (No exact match found)

Bataavs-gezang aan een gezelschap Jacobynen, by gelegenheid van het houden eener maaltyd

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den aanstaanden veldtogt tegens Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

[Bericht van het opeisen van de vesting Sluis door de Fransen

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van Pieter Nieuwland

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Nederlander aan David Willem Elias, hoofd-officier te Amsterdam. Wegens het verbod der Verhandeling over de gelykheid der menschen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief, van een reyziger over de landzaaten

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin van de Armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Capitulatie van Phillippine

Match: Partial (No exact match found)

Contra publicatie

Match: Partial (No exact match found)

Contra publicatie

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

De dood van Maria Elizabeth Capet, treurzang

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche patriotten aan hunne Joodsche mede-burgers!

Match: Partial (No exact match found)

Den XVII |october MDCCLXXXXIV, een woord op zyn pas

Match: Partial (No exact match found)

De onschuld vermoord en den moordenaar losgelaaten

Match: Partial (No exact match found)

De Patriotten aan hunne medeburgers. De vrienden van het huis van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche |schildwacht

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van den oorlog en de gevaaren van de vreeden, in het tegenswoordige tydsgewrigt. Leerreeden [...] over psalm XCIV: 12-23.

Match: Partial (No exact match found)

De waare grondbeginzels der Franschen

Match: Partial (No exact match found)

De zingende landzaat; geworven in de herfst van den jaare 1794

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |brieven, over het fonds voor militaire weduwen en weezen

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige bedenkingen over het [...] gerucht, wegens het oogmerk der [...] deputatie van Friesland bij hunne hoog mogenden.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

Gebed en Formulier van het H. Avondmaal, ten gebruike van de Protestantsche Kerk te Parys,

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten, op den 26sten maart of den biddag van't jaar 1794

Match: Partial (No exact match found)

Godsdienstig volks-gezang der feestvierende burgerij in Frankryk

Match: Partial (No exact match found)