Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1795]' returned 325 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

1795. Politiek belang-boek voor dit provisioneel tydperk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burger-representanten

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgery van Haarlem

Match: Partial (No exact match found)

Aan de provisioneele municipaliteit der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Representanten van het Volk van Amsterdam ..

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrije jooden

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne medeburgers, bijzonder aan de leden der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne stadgenoten, over het waare doel der wijkvergaderingen

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne ongelukkige en mislyde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne vryheid, gelykheid, en broederschap beminnende Amstellaaren, by de staatsomwenteling van 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Aan onze medeburgers, vergaderende in wyk 52.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, aan het Bataafsche volk; opgedragen aan de Amsteldamsche wykvergaderingen.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger E. Schabracq

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 11 maart 1795 [...] door den burger Salomon de Jonge Meijersz.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger J.L. van Laar Mahuet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den burger S. de Jong Meijers

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 18 februarij 1795, door den doctor Lemon

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan in de societeit Felix Libertate, op den 7 maart 1795 [...] door den burger H.L. Bromet

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger J.C. Hespe, in de club der burgers, de mosaische godsdienst toegedaan

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van eenen verheugden patriot aan zijne Nederlandsche medeburgers

Match: Partial (No exact match found)