Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1797]' returned 222 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle rechtgeaarte vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle rechtgeaarte Vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Bataafsche oorlogsmagt, by den aanval op Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Bataafsche oorlogsmagt, by den aanval op Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgers van den Haag

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burgery der stad Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aan den raad der gemeente van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan den redacteur van het weekblad De republikein

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgerechtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgerechtigde ingezetenen van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgeregtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan het Bataafsche volk, over de redenen ter goed- of afkeuring van het thans aangeboden Ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne Hollandsche medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne medeburgers van de provincie Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neerlands matroozen en soldaaten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den president P.L. van de Kasteele, by't scheiden der laatste zitting van de eerste Nationale Vergadering

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Bataefsche Krygsmacht, by hunne expeditie tegen de Engelschen

Match: Partial (No exact match found)

Aen de braeve matroosen en soldaeten tot de expeditie tegen de Engelschen

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op den brief; der remonstrantsche broederschap, aan de protestanten.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie van A.R. vryheer van Heeckeren tot Suideras [...] præsideerende ter vergadering der wettige heeren Gedeputeerde Staten der graafschap Zutphen

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt tafereel van het schrikbewind.

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt tafereel van het schrikbewind

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister Noel [...] aan de Nationale Vergadering ingeleverd.

Match: Partial (No exact match found)