Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1833]' returned 146 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

1833 (title)

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de dappere verdedigers van het kasteel van Antwerpen, bij gelegenheid hunner intrede binnen de stad Delft

Match: Partial (No exact match found)

Aan de heldhaftige artilleristen!

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hollandsche krijgsgevangenen, te St. Omer

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche helden, op de citadel van Antwerpen en in derzelver omtrek, gesneuveld in wintermaand 1832

Match: Partial (No exact match found)

Aan de officieren en manschappen der artillerie N.M., in bezetting gelegen hebbende op het kasteel te Antwerpen, bij hunne terugkomst te Delft, uit Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)