Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852, Place: Amsterdam]' returned 43 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan het Nederlandsche volk

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op eenige der vijf-en-zeventig stellingen van Dr. J. I. Doedes

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan de 2de Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van een 'jurist' aan een 'bureaucraat' over regterlijke organisatie

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel en de overleveringen

Match: Partial (No exact match found)

De kermis

Match: Partial (No exact match found)

De koornmolenaars-quaestie te Amsterdam, uit het oogpunt van publiek belang en publiek regt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche loterij bekend gemaakt en zedelijk-nuttig openbaar kansgenot verklaard

Match: Partial (No exact match found)

De Paus

Match: Partial (No exact match found)

De Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, onder bescherming van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Een Hollandsche brief over het Hollandsch woord van J. A. Alberdingk Thijm

Match: Partial (No exact match found)

Elixir Jesuiticum

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, bij de gedachtenisviering van de vijftig-jarige Evangeliebediening

Match: Partial (No exact match found)

Fragmenten uit de portefeuille van een oud negociant

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp van wet op het armbestuur van 1851

Match: Partial (No exact match found)