Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852, Place: Hague]' returned 22 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanstaande regeling van het lager onderwijs; wenken en overwegingen

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente te 's- Gravenhage, aan de 2e Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Banka, Malakka en Billiton

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte bedenkingen tegen de voorgedragene accijns-wet op de suiker

Match: Partial (No exact match found)

Eene waarschuwende stem uit de binnenlanden van Java

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen op het geschrift van Mr. J.L. de Bruyn Kops

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de marine in verband met de koloniën

Match: Partial (No exact match found)

'Gij zijt verstrickt met de redenen uwes monts:' (Spr. 6, v. 2.)

Match: Partial (No exact match found)

Het voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volken

Match: Partial (No exact match found)

Is het niet beter Protestant dan Roomsch te zijn?

Match: Partial (No exact match found)

'Op een grof blok past eenen groven beitel'. (oud Holl. spreuk)

Match: Partial (No exact match found)

Wie is berispelijk?

Match: Partial (No exact match found)