Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852]' returned 153 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

25 October 1852

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ...

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aan het Nederlandsche volk

Match: Partial (No exact match found)

Aanstaande regeling van het lager onderwijs; wenken en overwegingen

Match: Partial (No exact match found)

Aanteekeningen op eenige der vijf-en-zeventig stellingen van Dr. J. I. Doedes

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Adres houdende bedenkingen tegen het Ontwerp van Wet op het Armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de Christelijke weldadigheid aan Z. M. de Koning, ter verwerping van het ontwerp van wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente te 's- Gravenhage, aan de 2e Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den breeden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan de 2de Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer B.C. Heskamp ... : naar aanleiding van zijn eerw. 'open brief'

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van J. H. Scholten aan Mr. Is. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

Banka, Malakka en Billiton

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het ontwerp van wet op de jagt en visscherij

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte bedenkingen tegen de voorgedragene accijns-wet op de suiker

Match: Partial (No exact match found)

Bij het intrekken van Napoleon Buonaparte in Parijs

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van een 'jurist' aan een 'bureaucraat' over regterlijke organisatie

Match: Partial (No exact match found)

De Armenwet en de Diakoniën

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel en de overleveringen

Match: Partial (No exact match found)

De broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofd

Match: Partial (No exact match found)

De doctorale graad en het socialismus

Match: Partial (No exact match found)

De handenarbeid in den landbouw

Match: Partial (No exact match found)

De heerlijkheid der evangeliebediening

Match: Partial (No exact match found)

De kermis

Match: Partial (No exact match found)

De koornmolenaars-quaestie te Amsterdam, uit het oogpunt van publiek belang en publiek regt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Kon. Athenaeum te Maastricht

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche loterij bekend gemaakt en zedelijk-nuttig openbaar kansgenot verklaard

Match: Partial (No exact match found)

De Paus

Match: Partial (No exact match found)

De pennevruchten van een paar Indische oudgasten

Match: Partial (No exact match found)

De tolquestie van het Zwolsche diep nogmaals toegelicht door de binnenschipperij van Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, de Dedemsvaart, Meppel, Hoogeveen en De Smilde

Match: Partial (No exact match found)