Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1786]' returned 65 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de majesteten[!], en rampzalige vroedschappen van de Neude, te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Utrechts burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts burgery by den naderenden 20sten maart 1786

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen op zommigen van de Overysselsche steede-bezwaaren, bijzonder op die van Zwolle.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

De eer en het recht van Hollands inwoonders verdeedigd tegen de aanmerkingen van [...] C. Zillesen, op het ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Het waare nut van welïngerichte [...] oeffenscholen, der Nederlandsche jeugd in den wapenhandel.

Match: Partial (No exact match found)

Iets gewigtigs voor Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Kern der zogenaamde Amsterdamsche volks-stem

Match: Partial (No exact match found)

Missive van een oud regent, over de waare oorzaaken van den rampspoedigen [...] staat van de Republiecq

Match: Partial (No exact match found)

Myne |gedachten over de tegenwoordige staatsgesteldheid van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Reglement voor de burger-societeit te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van Amsterdamse burgers tegen het sturen van troepen naar Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Schets der regeerkunde, in betrekking tot haare oogmerken en middelen.

Match: Partial (No exact match found)