Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle rechtgeaarte vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmeenende Nederlanderen, en beminnaars der vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de majesteten[!], en rampzalige vroedschappen van de Neude, te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Aan den redacteur van het weekblad De republikein

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgerechtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de stemgeregtigde ingezeetenen van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waarde meede-burgers van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland. MDCCXCVI.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op een werk betytelt: Aan de Batavieren over het stadhouderschap, van [...] De Mirabeau.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over't plan van [...] lt. adm. C. Schryver, tot redres in de vervalle zeedienst en zeemagt der Republique.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne Hollandsche medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne ongelukkige en mislyde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

[Aansporing tot het kiezen van betrouwbare representanten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Utrechts burgery

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak in de eerste byeenkomste der gedeputeerden van de schuttery der stadt Leiden in de Schutters doelen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts burgery by den naderenden 20sten maart 1786

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid, Wilem[!] den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden [...] wegens de party in den tegenwoordigen toestand van't gemeenebest te kiezen.

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)