Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 96 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Neêrland's jongelingschap bij den aanvang van het jaar MDCCCXXXV

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede over I Korinthe 13 vs. 13

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van zijne gemeente door Alexander de Koning, genomen 29 grasmaand 1821

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen betrekkelijk het ontwerp van wet voor het notarisambt

Match: Partial (No exact match found)

Beschryvinghe vanden staet ende voortganck der religie in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Braband in oproer, 1830

Match: Partial (No exact match found)

Bredaesche almanac, en chronijck.

Match: Partial (No exact match found)

Catalogus van schilderyen

Match: Partial (No exact match found)

De begravinge van Sarah voorgestelt, en toegepast op de begravinge van [...] Maria [...] coninginne van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

De grondstelling der R.K. Kerk, dat buiten haar geene zaligheid mogelijk is

Match: Partial (No exact match found)