Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leiden, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 135 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia illvstrissimi principis Willelmi [...] ad proscriptionem ab Hispaniarum rege in eum promulgatam

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ov defense de tresillvstre prince Gvillavme [...] contre le ban &edict publié par le roi d'Espaigne

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ov defense de tresillvstre prince Gvillavme [...] contre le ban &edict publié par le roi d'Espaigne

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe van de strenghe belegeringhe, ende wonderbaerlijcke ontsettinghe der stadt Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Bona fides Sibrandi Lvbberti demonstrata.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de heer N.N. raeckende het regt van de hooge overigheyt, ontrent kerckel?cke saecken.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Adrianvs Heereboord, ghesonden aen sijn vrouw Iohanna de la Covr

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Elias aan neef Joel [...] gevonden voor't huys van do. de H... te L....

Match: Partial (No exact match found)

Cort en̄ waerachtich verhael van alle gheschiedenissen [...] in en̄ voor der stadt Heerlem [...] zedert de belegheringhe van dien.

Match: Partial (No exact match found)

De Hispanorvm et Albani dvcis tyrannide [...] libera denvnciatio.

Match: Partial (No exact match found)

De historie van Harmen of De propheet van den Overtoom

Match: Partial (No exact match found)

Dionysii Godefridi van der Keessel [...] narratio de rebus a se, et a facultate juridica gestis circa nuper evulgatam dissertationem Joh. Jacob. Thom. Duval

Match: Partial (No exact match found)

Discours oft verhael ghemaect op de quetsure van mijn heere de prince van Oraignen.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs dv mevrdre commis en la personne dv tresillvstre prince d'Orange

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs svr les moiens de conserver l'estat, et la religion av Pays Bas

Match: Partial (No exact match found)

Encomium serenissimi ac celsissimi herois Guillelmi Henrici Arausionensis principis [...] natali ejus die.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige aanspraak aan mr. Pieter de Joncourt, over sijn klagt-brief aan en tegen de professor Van Til.

Match: Partial (No exact match found)

Geluk-wensching aan den alder-doorlugtigsten prince van Orangie en Nassouw, &c. Wilhem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Harangve fvnebre faite a la memoire du [...] prince Mavrice de Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince, Mavritivs van Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince Mavritivs van Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

Het godtsalich overlyden, van sijne doorluchtighste hoogheyt, Frederick Henrick.

Match: Partial (No exact match found)

Ivstificatie des magistraets tot Leyden in Hollant, teghens de calumnien [...] den magistraet wat min dan christelicken nagheseyt.

Match: Partial (No exact match found)

Js. |Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren [...]. Tweede stukje

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey. Aan zyn hoöners

Match: Partial (No exact match found)

La piete des Estats de Hollande et Westfrise.

Match: Partial (No exact match found)

Lof en lykreden ter hoogstzaliger gedagtenisse van [...] Willem Carel Hendrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Montstopping |aende vrede-haters

Match: Partial (No exact match found)

Naackte ende nodige verdedigingh, vande eer ende het leven, van Adrianvs Heereboord.

Match: Partial (No exact match found)

Noodsaekelyk teegen-berigt, op het lasterschrift van Emanuel Vieira.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio funebris in obitum exellentis: memoriæ [...] Frederici Henrici.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio gratulatoria, auctoritate &nomine senatus academici [...] dicta coràm [...] Gulielmo III.

Match: Partial (No exact match found)

Ordinvm Hollandiae ac VVestfrisiæ pietas ab [...] Sibrandi Lvbberti epistolâ [...] vindicata.

Match: Partial (No exact match found)

Rabies rabidi rabi. Anders Rabbelary van de rabbelende P. Rabus.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering ter gelukwenschinge van den [...] prins van Oranje en Nassau, stadhouder der vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering gehouden door den burger Jan ten Brink, in tegenwoordigheid van den provisionelen raad en de gemeente van Leyden

Match: Partial (No exact match found)