Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Middelburg, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak door den raadpensionaris mr. W.A. van Citters, gedaan ter vergadering van de [...] Staaten van Zeeland, den 25. april 1788

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik, bij Hoogstdeszelfs vertrek naar de Middellandsche zee, met het oorlogs-fregat De Rijn

Match: Partial (No exact match found)

Ad potentissimos ac serenissimos reges, principes, reliquosq́ue amplissimos christiani orbis ordines

Match: Partial (No exact match found)

Ad potentissimos ac serenissimos reges [...]. Seria de reip. christianæ statu eiusq́ue salute atque incolumitate conseruanda [...] commonefactio.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede, gehouden te Middelburg, 26 October 1851

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdammer Middelbvrger

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op sekere schandaleuse oft engerlicke pampieren, gestroyt in verscheyden plaetsen [...]. Gedaen by den Grave van Salisbury.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie oft verantwoordinge vanden grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie, tegens de algemeene, en onbepaelde vryheyd, voor de oude Hollandsche regeeringe.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie wegen den advocaet Ægidius Mailliaert, aen [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoordinge des koninckx van Polen, aengaende de rechtveerdicheyt vande Sweetsche wapenen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen betreffende de door de regering voorgestelde grondwets-herziening

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen omtrent het ontwerp van wet tot opheffing van zes provinciale geregtshoven

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de vrijheid der drukpers

Match: Partial (No exact match found)

Beginselen des antichristendoms, wederstaen door het gereformeert ouderlingschap.

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van het nieuwe ontwerp van wet op de burgerlijke pensioenen

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage ter opwekking van mijne land- en stadgenoten, bij de gewigtige en heerlijke gebeurtenissen onzer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot opwekking van moed en trouw, in de hagchelijke omstandigheden van ons vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot verklaring der wet op het notaris-ambt of artikel 50 dier wet

Match: Partial (No exact match found)

Boere schuit-praatje, |gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt

Match: Partial (No exact match found)

Brief aende edele mogende heeren Staten Generael, der Vereenichde Nederlantsche provintien. Aengaende de beroepinghe D. Conradi Vorstij.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de edele moghende heeren Staten Generael [...] aengaende de beroepinghe D. Conradi Vorstij.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een vriend, over de afdamming van het Sloe

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Zeeuw [...] betreffende de navigatie op Essequebo

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Zeeuwsch advokaat over het ontwerp van wet houdende nadere bepalingen omtrent de regterlijke organisatie

Match: Partial (No exact match found)

Cantate pour la dédicace des orgues dans l'Eglise Wallonne de Middelbourg

Match: Partial (No exact match found)

Cantiqve des victoires obtenves par [...] Mavrice de Nassav [...] aupres de Nieuport, le 2me de iuillet, 1600.

Match: Partial (No exact match found)

Clavse ofte artiicvlen ghetrocken uyt het testament, gemaect door hare majesteyt de coninginne vrou Margriete van Oostenrijck.

Match: Partial (No exact match found)

Collatio scripto inter sex ecclesiastas Delphis Batavorum vicesimâ sexta &septima februarij anni 1613.

Match: Partial (No exact match found)