Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1748]' returned 68 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Batavische hartsgedachten, over den jaare MDCCXLVIII.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwmodische kermis, of vryheids marktdag, klugtig tooneel-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Eeren-dichten ter gelegenheid der geboorte van [...] Willem prinse van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenk-teken van den heiligen doop, plegtelyk verrigt aan [...] Willem, erfprins van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Myne heeren van den gerechte der stad Amsteldam, ..

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands-morgenstar

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Alzo het aan ... den Heere Prince van Oranje en Nassau ..

Match: Partial (No exact match found)

Op de hedendaagsche voorvallen, wegens het afschaffen der pachterye

Match: Partial (No exact match found)

Op |den geboorte-dag van den land-erfvoogd; Wilhelm

Match: Partial (No exact match found)

Op de vreede MDCCXLVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Op de vrywillige afstandt van de ... burgermeesteren dezer stadt

Match: Partial (No exact match found)

Prikkel tot beteugeling aan de muittelingen. Ao. 1748

Match: Partial (No exact match found)

Pro Patria

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie. Aan myne Heeren van den Geregte der stad Amsteldam etc

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie. Wy Willem Carel Hendrik Friso ..

Match: Partial (No exact match found)

Requeste aan de wel ed. [...] heeren burgermeesteren en de vroedschappen der stad Amsteldamme.

Match: Partial (No exact match found)

Request |met eenige annexe documenten [...]. Op den 18. september, 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Resolutie van de Ed. Manhafte Krygsraad

Match: Partial (No exact match found)

Tweede aenspraek aen de protestantsche ingezetenen der Vereenigde Nederlanden, door eenen hunner broederen in Groot Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

[Wensen van doelistische bewoners in Amsterdam]

Match: Partial (No exact match found)