Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch, Place: Amsterdam]' returned 101 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de Nederlanders, bij gelegenheid van het Te wapen! huns konings

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Noordstar

Match: Partial (No exact match found)

Aan het jaar 1830

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, op den 29sten october 1830, na het vernemen van een zeer ontmoedigend berigt

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan Hollands jongelingschap, bij deszelfs vrijwillige wapening, ter bescherming van vorst en vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdam aan de muitende Brusselaren

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging

Match: Partial (No exact match found)