Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch]' returned 377 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan alle bedienaren van het Heilig Evangelie bij de Hervormde Kerk in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan allen, die hunnen arm wijden aan vaderland en vorst

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Belgen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hollanders. Gedicht

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlanders, bij gelegenheid van het Te wapen! huns konings

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlanders, in herfstmaand 1830

Match: Partial (No exact match found)

Aan den hoogedelen gestrengen heer, den heere luitenant kolonel Roijen, kommandeerende het depot van het regement lanciers

Match: Partial (No exact match found)

Aandenken van den 28 october 1830, voor de ingezetenen der stad Delfshaven

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Noord-Nederlandsche ingezetenen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Noordstar

Match: Partial (No exact match found)

Aan de uittrekkende Rotterdamsche schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vorsten van Europa

Match: Partial (No exact match found)

Aan de zeer-eerwaarde, hoog-geleerde heeren, redacteuren van het echt-christelijk tijdschrift De Ultramontaan

Match: Partial (No exact match found)

Aan het jaar 1830

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, op den 29sten october 1830, na het vernemen van een zeer ontmoedigend berigt

Match: Partial (No exact match found)